Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 24

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról


Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §       A rendelet hatálya kiterjed Sorokpolány Község Önkormányzatára.  


2. §       Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi zárszámadását 80.436 ezer Ft bevétellel, 59.241 ezer Ft kiadással állapítja meg.


3. §       A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

 1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;
 2. a befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklete;
 3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklete;
 4. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklete;
 5. a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklete;
 6. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 6. melléklet;
 7. az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklete;
 8. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete;
 9. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete;
 10. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 10. melléklete;
 11. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza;
 12. az önkormányzat 2016. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 12. melléklete;
 13. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 13. melléklete;
 14. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 14. melléklete;
 15. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 15. melléklete;
 16. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 16. melléklete;
 17. az önkormányzat irányítószervi támogatását a 17. melléklete

tartalmazza.


4. §       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 23. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző