Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló

1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §      Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §    A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3.§      A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4. §    A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


5.§      A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


6. §    A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


7. §    A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


8.§     Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.              


                                                                                   

                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző