Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 26- 2018. 09. 26

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló

1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 103.260.489 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 73.414.856,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 10.981.254,- Ft-ban,

  1. költségvetési kiadásai előirányzatát 103.260.489,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 67.786.899,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 34.220.954,- Ft-ban,

  1. a bevételek és kiadások főösszegét 103.260.489,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 5.627.957,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -23.239.700,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §     A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §     A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §     A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §     A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §   A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11. §   A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12. §   A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 25. napján kihirdetésre került.      

                                                                                           

                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző