Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

2022.12.01.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.