Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről1

2022.12.02.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.