Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 14 - 2022. 09. 15

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.14.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Forgalomképtelen törzsvagyon

Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorokpolány

/ / /

Szennyvizcsatorna

NINCS UTCANEVE

100

2

Sorokpolány

1/ / /

Közpark

1343

100

3

Sorokpolány

5/ / /

Közút

Fő utca

545

100

4

Sorokpolány

9/ / /

Közút

Fő utca

845

100

5

Sorokpolány

33/ / /

Közút

Fő utca

1722

100

6

Sorokpolány

54/ / /

Közút

Alsó utca

2429

100

7

Sorokpolány

55/ / /

Mocsár

Alsó utca

1305

100

8

Sorokpolány

84/ 7/ /

Közterület

NINCS UTCANEVE

980

100

9

Sorokpolány

107/ / /

Közterület

Alsó utca

5850

100

10

Sorokpolány

119/ / /

Közterület

Petőfi Sándor utca

11858

100

11

Sorokpolány

137/ / /

Közterület

Templom utca

3467

100

12

Sorokpolány

194/ 16/ /

Saját használatú út

Petőfi Sándor utca

1557

100

13

Sorokpolány

244/ 1/ /

Beépitetlen terület

NINCS UTCANEVE

319

100

14

Sorokpolány

276/ / /

Közút

Fő UTCA

4726

100

15

Sorokpolány

305/ / /

Járda

Fő UTCA

367

100

16

Sorokpolány

307/ / /

Közút

Fő UTCA

2946

100

17

Sorokpolány

311/ 2/ /

Telephely

Fő UTCA

134

100

18

Sorokpolány

311/ 3/ /

Telephely

Fő UTCA

144

100

19

Sorokpolány

361/ / /

Közút

Fő UTCA

518

100

20

Sorokpolány

379/ / /

Járda

Fő UTCA

415

100

21

Sorokpolány

380/ / /

Árok

Fő UTCA

285

100

22

Sorokpolány

382/ / /

Közút

Fő UTCA

3307

100

23

Sorokpolány

446/ / /

Árok

KOSSUTH LAJOS UTCA

255

100

24

Sorokpolány

459/ / /

Árok

KOSSUTH LAJOS UTCA

1352

100

25

Sorokpolány

461/ / /

Közterület

KOSSUTH LAJOS UTCA

10291

100

26

Sorokpolány

473/ / /

Közút

KOSSUTH LAJOS UTCA

1522

100

27

Sorokpolány

475/ 2/ /

Szennyvízátemelő

KOSSUTH LAJOS UTCA

111

100

28

Sorokpolány

480/ / /

Árok

KOSSUTH LAJOS UTCA

456

100

29

Sorokpolány

506/ / /

Közterület

DóZSA GYÖRGY UTCA

4197

100

30

Sorokpolány

507/ / /

Közút

TEMETő UTCA

618

100

31

Sorokpolány

508/ 6/ /

Gyalogut

NINCS UTCANEVE

213

100

32

Sorokpolány

512/ / /

Árok

Dózsa György utca

702

100

33

Sorokpolány

530/ / /

Közterület

TEMETő UTCA

12920

100

34

Sorokpolány

531/ / /

Járda

Fő utca

1103

100

35

Sorokpolány

02/ 23/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

1163

100

36

Sorokpolány

02/ 24/ /

ÁROK

NINCS UTCANEVE

1934

100

37

Sorokpolány

03/ 1/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

5112

100

38

Sorokpolány

05/ 7/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

3036

100

39

Sorokpolány

010/ 8/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

1980

100

40

Sorokpolány

014/ 4/ /

Saját használatú út

Tanároki Dűlő

1609

100

41

Sorokpolány

015/ / /

Saját használatú út

Tanároki Dűlő

20038

100

42

Sorokpolány

018/ 5/ /

Árok

.

1534

100

43

Sorokpolány

022/ 3/ /

Közút

.

3084

100

44

Sorokpolány

025/ 5/ /

Saját használatú út

.

1565

100

45

Sorokpolány

025/ 6/ /

Árok

.

3853

100

46

Sorokpolány

025/ 16/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

1235

100

47

Sorokpolány

025/ 19/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

3007

100

48

Sorokpolány

029/ / /

Saját használatú út

.

8702

100

49

Sorokpolány

032/ / /

Árok

.

4724

100

50

Sorokpolány

033/ 2/ /

Saját használatú út

.

1497

100

51

Sorokpolány

033/ 7/ /

Árok

.

2175

100

52

Sorokpolány

033/ 15/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

2497

100

53

Sorokpolány

048/ 1/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

2492

100

54

Sorokpolány

059/ 1/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

5495

100

55

Sorokpolány

060/ / /

Saját használatú út

.

28853

100

56

Sorokpolány

071/ 1/ /

Saját használatú út

.

3951

100

57

Sorokpolány

071/ 2/ /

Árok

.

2811

100

58

Sorokpolány

076/ 3/ /

Közút

.

500

100

59

Sorokpolány

088/ / /

Árok

.

5823

100

60

Sorokpolány

089/ / /

Saját használatú út

.

26798

100

61

Sorokpolány

093/ / /

Árok

.

3406

100

62

Sorokpolány

095/ / /

Saját használatú út

.

2722

100

63

Sorokpolány

097/ / /

Árok

2211

100

64

Sorokpolány

0100/ / /

Árok

1493

100

65

Sorokpolány

0102/ / /

Árok

1510

100

66

Sorokpolány

0105/ 1/ /

Saját használatú út

7319

100

67

Sorokpolány

0120/ / /

Árok

7368

100

68

Sorokpolány

0121/ / /

Árok

937

100

69

Sorokpolány

0126/ / /

Saját használatú út

19218

100

70

Sorokpolány

0139/ / /

Árok

10648

100

71

Sorokpolány

0140/ 17/ /

Közút

NINCS UTCANEVE

2223

100

72

Sorokpolány

0144/ 11/ /

Saját használatú út

NINCS UTCANEVE

3037

100

73

Sorokpolány

0145/ / /

Saját használatú út

31348

100

74

Sorokpolány

0148/ 1/ /

Saját használatú út

6193

100

75

Sorokpolány

0154/ / /

Árok

2170

100

76

Sorokpolány

0160/ / /

Árok

1188

100

77

Sorokpolány

0166/ 12/ /

Saját használatú út

1741

100

78

Sorokpolány

0167/ / /

Saját használatú út

3754

100

79

Sorokpolány

153/ 2/ /

Játszótér

Petőfi Sándor utca 19.

433

100

80

Sorokpolány

304/ / /

Kultúrház

Fő utca 108.

1669

100

81

Sorokpolány

091/1.

Árok

NINCS

3570

100

82

Sorokpolány

091/2.

Árok

NINCS

7824

100”

2. melléklet

2. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorokpolány

/ / /

Vízhálózat

NINCS UTCANEVE

0

100

2

Sorokpolány

129/ / /

Temető II.

Fő UTCA

3390

100

3

Sorokpolány

153/ 1/ /

ÁLT.ISKOLA,ÓVODA,ORVOSI REND.

PETőFI SáNDOR UTCA 21

15643

100

4

Sorokpolány

421/ / /

Temető

Fő UTCA

3345

100

5

Sorokpolány

/ / /

BUSZVÁRÓ

Fő UTCA

100

6

Sorokpolány

/ / /

BUSZVÁRÓ

Fő UTCA

100

7

Sorokpolány

330.

Kivett közpark

Fő UTCA 68.

6533

100”

3. melléklet

3. melléklet

Forgalomképes (üzleti) vagyon

Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorokpolány

4/ / /

Kivett

Alsó utca 6

40

100

2

Sorokpolány

77/ / /

Beépítetlen terület

Alsó utca 5

355

100

3

Sorokpolány

204/ / /

Gazdasági épület és udvar

TEMETő UTCA 14

700

100

4

Sorokpolány

213/ / /

Beépítetlen terület

PETőFI SáNDOR UTCA 63

801

100

5

Sorokpolány

310/ / /

Mocsár

Fő UTCA

1155

100

6

Sorokpolány

311/ 1/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

2917

100

7

Sorokpolány

311/ 4/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

164

100

8

Sorokpolány

316/ 1/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

547

67,0313

9

Sorokpolány

316/ 2/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

75

84,1

10

Sorokpolány

316/ 3/ /

Beépítetlen terület

Fő UTCA

820

84,1

11

Sorokpolány

324/ / /

Vízmosás

Fő UTCA 78

640

100

12

Sorokpolány

360/ / /

Beépített terület

Fő UTCA 18

2383

100

13

Sorokpolány

447/ / /

Mocsár

KOSSUTH LAJOS UTCA

7006

100”