Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02 00:01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Bölcsődei étkezés intézményi térítési díja

Bölcsődei étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Reggeli

112

Tízórai

88

Ebéd

320

Uzsonna

112

Bölcsődei egész napos (négyszeri) étkezés
összesen

631

Az ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.

2. melléklet

3. melléklet
Óvodai étkezés intézményi térítési díja

Óvodás étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

156

Ebéd

320

Uzsonna

156

Összesen

631

Az ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.