Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 12. 01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.
a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…..) önkormányzati rendelettervezethez
a falugondnoki szolgálatról
Sorokpolány Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramhoz, MFP-TFB/2022. pályázati azonosító számú pályázati felhívásra pályázati dokumentációt nyújtott be egy darab gépjármű beszerzése érdekében. A pályázaton az Önkormányzat nem nyert támogatást. A pályázati felhívás szerint a pályázat elkészítésekor kötelezően csatolandó új tanya- vagy falugondnoki szolgálat létrehozása esetén az új ellátási körzet létrehozásáról rendelkező önkormányzati rendelet, amelyet a képviselő-testület a 2022. január 31-i ülésén elfogadott 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletként. A gépkocsi beszerzésére is tekintettel az önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontjaként 2022. december 1. napja került megjelölésre.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a pályázaton nem nyert támogatást a gépkocsi beszerzésére, így a falugondnoki szolgálatot tárgyi feltétel hiányában nem tudja elindítani 2022. december 1. napjával.
Erre tekintettel szükséges az önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, melynek rendelettervezetét elkészítettük és az jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Sorokpolány, 2022. szeptember 6.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.