Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 14

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.14.
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
az az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021 novemberében fogadta el az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 18/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendeletét. Elvégeztük az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felülvizsgálatát, és megállapítottuk, hogy a Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az MNV Zrt. 2022. február 17. napján kelt birtokbaadási jegyzőkönyvben 2022. január 1. napjától a Sorokpolány 330., a 091/1. és 091/2. hrsz-ú ingatlant ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adta. Ennek megfelelően az önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletét módosítani szükséges. A vagyonrendelet módosítását a fentieknek megfelelően az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Sorokpolány, 2022. szeptember 6.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.