Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…..) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése felhatalmazta és egyúttal kötelezte a kötelező feladatellátás keretében az önkormányzatokat, hogy a önkormányzati rendeletet alkossanak és meghatározzák a fizetendő térítési díjakat.
A közétkezetési szolgáltató által készített kimutatás részletesen tartalmazza a gyermekek után fizetendő étkezési térítési díjak összegét a közüzemi szolgáltatási díjakra figyelemmel.
Sorokpolány, 2022. november 3.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.