Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 15

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.15.
A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet 2. §,3. §, 4. § és 8. § az alaprendelet címeinek javításáról szól annak nem megfelelő rögzítése miatt.
Az 1 §-ban a HÉSZ 3. §-a javításra kerül az alpontok Jat. szerinti felsorolásával (alpontozás).
Az 5. §-ban a HÉSZ 9. § (9) bekezdésében lévő felsorolás javításra kerül az bekezdések alpontozás szerinti javításával valamint a
a 6. § A HÉSZ 11. § (17) bekezdés 17.2 alpontjából törlésre kerül a kerítés létesítésének szabályai. A változás oka jogharmonizációs javítás, az előírást a településképvédelmi rendelet szabályozza.
10. § A HÉSZ 1. és 2. mellékleteinek cseréjét tartalmazza.
11. § A hatályát vesztő rendelekezések felsorolását tartalmazza. A hatályon kívül helyezés indoka, hogy ezen rendelkezések a településkép védelmi rendelet hatáskörében szabályozott helyi védelmi előírások és az építészeti megjelenés szabályai.
12. § Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.