Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.
a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (.....) önkormányzati rendelettervezethez
a szociális ellátásokról szóló
Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátási formákat és települési támogatásokat a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletében szabályozza. Az elmúlt időszakban felmerült az igény arra, hogy az önkormányzati rendelet 8. §-ában szabályozott karácsonyi támogatás esetében a jövedelemhatár is kerüljön megemelésre, hogy szélesebb rászorulti kör legyen jogosult a támogatásra, így az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 530%-ában kerülne a jövedelemhatár megállapításra.
Gyanógeregye, 2022. november 23.

Sejber Tiborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.