Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról

Hatályos: 2022. 03. 03
a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (…...) önkormányzati rendelete
a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében szabályozza a vissza nem térítendő támogatást, amelyet annak a házaspárnak vagy egyedülállónak nyújt, akik vagy aki a községben lakást építenek vagy vásárolnak. Az önkormányzati rendelet alapján a lakásépítéshez és -vásárláshoz az önkormányzat helyi támogatást nyújt szociális rászorultsági alapon annak az egyedülálló személynek vagy házaspárnak, aki a községben lakást épít vagy vásárol, ha a családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át. Azon egyedülálló személy vagy házaspár részére azonban, akik szociális alapon nem szorulnak rá ezen helyi támogatásra, az önkormányzat a költségvetési rendeletében az általános tartalék terhére biztosít anyagi támogatást. Az önkormányzat által megalkotott rendeletek vonatkozásában, azok hatályosulását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, melynek eredményeként javaslatot tesz a rendeletalkotásra feljogosított képviselő-testületnek a rendelet módosítására, esetlegesen hatályon kívül helyezésére. Miután a 3/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet már nem mindenben felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek, így felülvizsgálatra került és megállapítást nyert, hogy célszerűbb az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása.
A fentiekre tekintettel előkészítettük a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét, amelyet az alábbiakban terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Nemeskolta, 2022. március 1.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.