Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 01. 01- 2021. 12. 31

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről1

2022.01.01.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a, 4/B. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 6/A. §-a, 8/A. §-a, 8/B. §-a, 8/C. §-a, 1. és 2. melléklete.

2. § E rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

1

A Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján nem lép hatályba.