Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

2022.01.01.

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.