Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 26

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.26.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet
Forgalomképes (üzleti ) vagyon

Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorkikápolna

82/ / /

Közterület

Petőfi

10153

100

2

Sorkikápolna

172/ / /

Beépítetlen terület

KOSSUTH 1.

2116

100

3

Sorkikápolna

0203/ 14/ /

Szántó

NINCS UTCA NEVE

1700

100

4

Sorkikápolna

1

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Alkotmány u. 30.

944

100

5

Sorkikápolna

39

Beépítetlen terület

Dózsa u. 1.

2558

100