Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 01. 01
a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2021. (XI. …..) önkormányzati rendelete
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban: Art.) szabályozza. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. november 11-i ülésén elfogadta a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét.
A Képviselő-testület a 2015. december 3-i ülésén elhatározta a 2016. január 1. napjától hatályos helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) és (5) bekezdésében, illetve az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, hogy 2016. évben biztosítani tudja a háziorvos részére a helyi iparűzési adó alóli mentességet. A Képviselő-testület 2016. február 3-i ülésén elfogadta a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását a helyi iparűzési adó alóli mentesség módosítása tekintetében. Az önkormányzati rendelet 5. § és 6. §-a szabályozza az idegenforgalmi adó alapját és mértékét. A sorkikápolnai szálláshely 2021. szeptember 17. napjával működtető kérelmére törlésre került, így a rendeleti szabályozás okafogyottá vált.
Felülvizsgáltuk a 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendeletet és azon a megváltozott körülményekre tekintettel az önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése vált indokolttá 2022. január 1. napjával. A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészített, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelettervezet jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került.
Sorkikápolna, 2021. november 12.
Mező Gábor
polgármester sk.
Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.