Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.26.
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021 novemberében fogadta el az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendeletét. Elvégeztük az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felülvizsgálatát, és megállapítottuk, hogy az Önkormányzat által 2021. évben megvásárolt, Sorkikápolna 39. hrsz-ú, természetben 9774 Sorkikápolna, Dózsa u. 1. sz. alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant szükséges az önkormányzat vagyonában feltüntetni. Ennek megfelelően az önkormányzati rendelet 3. mellékletét módosítani szükséges. A vagyonrendelet módosítását a fentieknek megfelelően az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Sorkikápolna, 2022. október 11.

Mező Gábor
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.