Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 06. 12- 2019. 05. 30

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

26.173.647 Ft

Bevétellel


25.142.860 Ft

Kiadással


1.030.787 Ft


------------------------------

13.180.984 Ft


1.826.353 Ft


12.385.418 FtAlaptevékenység költségvetési egyenlege

-----------------------------------

Finanszírozási bevétel


Finanszírozási kiadás


Összes maradvány

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/1 – 3/23 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkciónként a 4. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzatnak 2017. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) Az önkormányzat 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 6. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi mérlegét a 7/1. mellékletben, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7/2. mellékletben, a maradvány-kimutatását a 7/3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


3.§ (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 104.941.452 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2017.(V.9.) önkormányzati rendelete, valamint a 2017. évi költségvetéséről és módosításáról szóló 1/2017.(II.27.), 2/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelete.