Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16- 2020. 07. 15

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését


92.832.327 Ft költségvetési bevétellel

92.837.327 Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.


2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.