Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése szerint: „A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.”
A törvény a tiszteletdíj alsó és felső határát nem határozza meg, azonban azt előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. (Mötv. 35. § (2) bek.)
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. (Mötv. 35. § (4) bek.)
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete alapján a települési képviselők jelenleg 24.200,- Ft/hó tiszteletdíjra jogosultak.
A tiszteletdíjak összegének emelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:
A képviselő-testület tagjai részére 30.000.-Ft/hó tiszteletdíjak javaslok megállapítani 2023. március 1. napjától.
A tiszteletdíjak fedezetét Homokbödöge Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése tartalmazza.