Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (X.29.) önkormányzati rendelete

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 11. 01- 2023. 02. 28

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (X.29.) önkormányzati rendelete

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról1

2019.11.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a települési önkormányzati képviselőkre.

(2) Nem terjed ki a Rendelet hatálya a társadalmi megbízatású polgármesterre és a társadalmi megbízatású alpolgármesterre, akiknek tiszteletdíjáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. §-a és 80. § (2) bekezdése rendelkezik.

2. § (1) A települési képviselők az önkormányzati feladatok végrehajtásában való tevékenységük elismeréseként, bruttó 24.200,- Ft/hó tiszteletdíjra jogosultak.

(2) A megállapított tiszteletdíjak folyósításáról az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(3) A tiszteletdíjak pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület költségvetésében meghatározott előirányzat képezi.

3. § (1) A Rendelet 2019. november 1. napján lép hatályba, a 2. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezését visszamenőleg, 2019. október 13. napjától kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 1. napjával.