Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.02.02.

Rigács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.