Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 02- 2014. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.01.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:


572.472 E Ft

 Költségvetési bevétellel

572.472 E Ft

K öltségvetési kiadással

0 E Ft

0 E Ft

0E Ft

 Költségvetési egyenleggel

 -ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.


(2) A rendelet 2 § (2) bekezdésében hivatkozott 1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.1.melléklete lép.


(3) A rendelet 2 § (3) bekezdésében hivatkozott 1.2., 1.3., 1.4.  melléklet helyébe jelen rendelet 1.2., 1.3., 1.4.  .melléklete lép.


(4) A rendelet 2 § (4) bekezdésében hivatkozott 2.1., és 2.2.  melléklet helyébe jelen rendelet 2.1., és 2.2.  melléklete lép.


(5) A rendelet 3 § (1) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


(6) A rendelet 3 § (2) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


(7) A rendelet 3 § (3) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


(8) A rendelet 3 § (4) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


(9) A rendelet 3 § (5) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.


(10) A rendelet 3 § (6) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.


(11) A rendelet 3 § (7) bekezdésében hivatkozott  9.1-9.,  melléklet helyébe jelen rendelet 9.1-9.4,. melléklete lép.


(12) A rendelet 3 § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat a kiadások között 45.037 ezer Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

2. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.


Hajmáskér, 2014. április 30.

           

                               Köbli Miklós                                             Kovács János György

                              polgármester                                                        jegyző