Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 17/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 01- 2014. 09. 01

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2014. szeptember 01-én lép hatályba.

  ………………………..                                                                ……………………………

       Köbli Miklós                                                                         Kovács János György

       polgármester                                                                                     jegyző

Mellékletek