Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 14/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 28- 2016. 10. 28

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 14/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.10.28.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 14/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel megkötött hatósági szerződés alapján történhet."

2. § Hatályát veszti a Rendelet 5. § (1) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.