Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„5/A. Idegenforgalmi adó

7/A. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.