Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 11/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 02

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 11/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakosság szociális biztonságának érdekében a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.