Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 22- 2022. 09. 22

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.22.

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 23. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.