Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02 00:01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó intézményben az alábbi nettó élelmezési nyersanyagköltségeket kell alkalmazni: Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda Tízórai: 151,- Ft/fő/nap Ebéd: 278,- Ft/fő/nap Uzsonna: 145,- Ft/fő/nap

(2) A rezsiköltség nettó 467,- Ft/adag.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.