Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Gyvt. 41. § (1) , 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.