Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó intézményben az alábbi nettó élelmezési nyersanyagköltségeket kell alkalmazni: Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda Tízórai: 166,- Ft/fő/nap Ebéd: 305,5,- Ft/fő/nap Uzsonna: 166,- Ft/fő/nap

(2) A rezsiköltség nettó 514,- Ft/adag.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.