Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 02. 15

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.02.15.

Zalacséb Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.