Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 14- 2023. 02. 15

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.14.

Zalacséb Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló 9/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás mértéke gyermekenként 75.000,- Ft. ”

2. § A lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló 9/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetési támogatás mértéke 50.000,- Ft.”

3. § Hatályát veszti a lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló 9/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.