Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 02- 2023. 04. 02

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.02.

Zalacséb Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 16/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez7

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.