Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 02- 2023. 04. 02 00:01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.02.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.