Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 02 00:01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet 4. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A kérelmeket tárgyév május 31-ig lehet benyújtani a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Zalacsébi Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelmeket a képviselő-testület legkésőbb május 31-ét követő első képviselő-testületi ülésen bírálja el.

(5) A tűzifa házhozszállításáról az önkormányzat legkésőbb tárgyév december 20-ig térítésmentesen gondoskodik.”

2. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.