Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 19- 2023. 08. 19

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.19.

Zalacséb Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló 9/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az iskolakezdési támogatás összege általános iskolások esetében a támogatás mértéke legfeljebb 40.000,- Ft, középiskolások esetében legfeljebb 40.000,- Ft

(3) Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása az első diploma megszerzéséig a támogatás mértéke legfeljebb 40.000 Ft.”

(2) A lakosság részére nyújtott támogatásokról szóló 9/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A támogatás összegének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt minden év augusztus 31-ig. ”

2. § Ez a rendelet 2023. augusztus 19-én lép hatályba.