Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 16

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2016.08.16.
Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének (6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.