Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 26

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2019.09.26.
Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által meghatározott államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.