Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 06

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.05.06.
Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzati képviselő-testülete határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek – településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv – módosítását. A módosítás tárgya, az Eurovelo 14 kerékpárút nyomvonalának településrendezési tervbe illesztése, mely projekt a 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. mellékletének 1.8.54. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyként számon tartott.