Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.27.
Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzati képviselő-testülete határozatban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek – településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv – módosítását a Vt. övezetbe sorolt ingatlanok, valamint a Keü. övezetbe sorolt ingatlanok tekintetében.
A módosítás a Vt. övezetekbe sorolt ingatlanokat, valamint a K jelű különleges övezet területekre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat érinti.