Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016(V.2.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03

Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

2/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (III.18.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:


        Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

                                                        32.336 ezer Ft  módosított előirányzatról

                                                        33.126 ezer Ft-ra módosul.            

                                            ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

                                                         25.732 ezer Ft módosított előirányzatról

                                                         26.522 ezer Ft-ra módosul.           


                                                  a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

                                                           6.604 ezer Ft-ról

                                                           6.604 ezer Ft-ra módosul.


  1. a bevételeken belül

a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

 támogatása                                                                                                  790 ezer Ft-tal

                             emelkedik.


  1. a működési célú kiadásokon belül

személyi juttatások965 ezer Ft-tal

dologi kiadások807 ezer Ft-tal

egyéb működési célú támogatások áht-n belül128 ezer Ft-tal

egyéb nem intézményi ellátások148 ezer Ft-tal

egyéb működési támogatások áht-n kívül50 ezer Ft-tal

emelkedik.

                              tartalékok előirányzata                                                                         1.308 ezer Ft-tal

                              csökken.

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

Gétye, 2016. április 18.

                 Talabér Lászlóné                                              Kovács Katalin

                    polgármester                                                        jegyző 


Kihirdetve: Gétye, 2016. május 02.


Kovács Katalin

jegyző

Mellékletek