Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017(IX.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2017. 09. 27

Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

1/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2017. (III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:


        Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

                                                        47.146.385 Ft eredeti előirányzatról

                                                        49.341.676 Ft-ra módosul.             

                                            ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

                                                         47.666.241 Ft eredeti előirányzatról

                                                         52.026.823 Ft-ra módosul.            


                                            a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

                                                           5.159.762 Ft-ról nem módosult.


  1. a bevételeken belül
  2. a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.000.000Ft-tal,

a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.195.291 Ft-tal növekedett.


  1. a működési célú kiadásokon belül

személyi juttatások                                                                                   392.892 Ft-tal,

dologi kiadások 30.000 Ft-tal

a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

198.700 Ft-tal

                              tartalékok előirányzata                                                                         1.573.699 Ft-tal

                              emelkedett.

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

Gétye, 2017. szeptember 13.

                 Talabér Lászlóné                                              Kovács Katalin

                 polgármester                                                   jegyző             


Kihirdetve:

Gétye, 2017. szeptember 26.


Kovács Katalin

jegyző

Mellékletek