Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 11

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.11.
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján
A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és célok teszik szükségessé:
Az önkormányzat -tekintettel arra, hogy az energiaválság, gazdasági negatív hatások, az infláció miatt a családok megélhetése nehezebbé válik, áttekintette hatályban lévő, szociális tárgyú önkormányzati rendeletét, és annak módosításával szeretné megteremteni a lehetőségét a családok még hatékonyabb, magasabb összegű támogatásának, főként az emelkedett rezsiköltségek negatív hatásainak ellensúlyozására.
Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:
Több rászoruló részesülhet támogatásban.
A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.
A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.
Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
Európai Uniós jognak való megfeleltetés:
A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:
A települési önkormányzat magasabb összegű támogatást biztosít a rászorulóknak, és a jövedelmi határok emelésével szélesebb körben tud támogatást adni.
A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:
Hatékonyabban elkölthető az állam által, szociális célra biztosított támogatás.
A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:
Önkormányzati rendelet határozza meg az eljárási szabályokat, az igénybevétel módját, a támogatásban részesülők körét.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rászorulók nem részesülhetnek a juttatásban.
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.