Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 16- 2022. 01. 16

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.16.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.