Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.02.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra.”

2. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.