Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 03- 2023. 09. 03

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.09.03.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. szeptember 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.