Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szükséges módosítani a rendelet bevezető részét, mivel nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) 55. § (1) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek.
A részletes rendelkezésekben következetlen a bevezetett rövid hivatkozás -Kult. tv.- használata.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
: a településen élők közművelődési, kulturális, ismeretterjesztő és értékteremtő tevékenységének elősegítése.
gazdasági, költségvetési hatása
a rendelet megalkotásának nincs
környezeti, egészségi következménye
: nem várható
adminisztratív terheket befolyásoló hatása
: nem várható
a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye
: a hatályos önkormányzati rendelkezés nem felel meg a jelenlegi jogszabályi előírásoknak.
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
: nem jelent többletet az eddigiekhez képest.