Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2004. (XII. 01.) rendelet mellékleteinek módosítása azért vált szükségessé, mivel térítésmentesen átadta Galambok Község Önkormányzatának a Galambok, 0148/2., 0148/3., 0148/4., 0148/5. hrsz-ú ingatlanait.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2022. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2004. (XII.01.) rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásaként az önkormányzat vagyonának, mint nemzeti vagyonnak a védelme jobban érvényesül.
A nemzeti vagyon megőrzése, védelme és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás az Önkormányzat költségvetési, gazdasági helyzetét szilárdítja. A jogszabály a köz érdekében hosszú távú, általános védelmet biztosít a helyi önkormányzati vagyonnak.
Költségvetési hatása: Nincs.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A vagyonkataszteri nyilvántartás és a vagyonrendelet mellékletei közötti egyezőség biztosítása.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet mellékletei nem tartalmazzák az önkormányzat tényleges vagyonát
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: jelenlegi ügyintézői háttér
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs